Jag erbjuder:

  • Avlastning vid kortare projekt (rutinarbeten)
  • Sammanställning av material (utvärderingar av kurser)
  • Annons- och kursmaterial (flygblad, inbjudningar, informationsblad)