Pågående utbildning:

 • Miljöskydd
 • Geografi

Akademiska meriter:

 • Miljövetenskap
 • Geografi
 • Biologi
 • GIS/kartografisk visualisering

(Arbets)livserfarenhet:

 • Kontorsmedarbetare (hemsida, översättning, sammanställning av material, annonsmaterial)
 • Hästutbildning/skötsel
 • Handel/butik
 • Pedagogik & ledarskap

Övrigt:

 • QGIS
 • ArcGIS
 • Photoshop
 • Lightroom
 • InDesign
 • Office